HOME The Tutor Home Like  Translation Training Office CONTACT US

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2010
ปรับปรุง 12/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,042,850
Page Views 2,931,902
 

No. ประเทศ

ภาษาราชการ

ภาษาประจำชาติ

No. ประเทศ ภาษาราชการภาษาประจำชาติ
1

กรีซ

(Greece)

กรีก,อังกฤษ 21

มาเลเซีย

(Malaysia)

จีน,อังกฤษ,ท้องถิ่น
2

เกาหลีเหนือ

(Korea, North)

เกาหลี 22

เยอรมนี

(Germany)

เยอรมัน
3

เกาหลีใต้

(Korea, South)

เกาหลี 23

รัสเซีย

(Russian Federation)

รัสเซีย, ท้องถิ่น
4

แคนาดา

(Canada)

อังกฤษ,ฝรั่งเศส 24

โรมาเนีย

(Romania)

โรมาเนียน, เยอรมัน
5

จีน

(China)

จีนกลาง,กวางตุ้ง 25

ลักเซมเบิร์ก

(Luxembourg)

ลักเซมบริกิช, ฝรั่งเศส
6

ซาอุดิอาระเบีย

(Saudi Arabia)

อารบิก, อังกฤษ 26

ศรีลังกา

(Sri Lunka)

ทมิฬ
7

ซิมบับเว

(Zimbabwe)

อังกฤษ 27

สเปน

(Spain)

สแปนิช
8

ญี่ปุ่น

(Japan)

ญี่ปุ่น 28

สวิตเซอร์แลนด์

(Switzerland)

เยอรมัน, ฝรั่งเศส
9

เดนมาร์ก

(Denmark)

แดนิช, อังกฤษ 29

สิงคโปร์

(Singapore)

อังกฤษ, จีน
10

ตุรกี

(Turkey)

เตอร์กิช, ฝรั่งเศส 30 ออสเตรเลีย(Australia) อังกฤษ
11

ไต้หวัน

(Taiwan)

จีนกลาง, อังกฤษ 31 ออสเตรีย (Austria) เยอรมัน
12

นิวซีแลนด์

(New Zealand)

อังกฤษ, เมารี 32

สหรัฐอเมริกา

(United States)

อังกฤษ, สแปนิช
13 เนปาล(Nepal) เนปาลี 33 อังกฤษ(United Kingdom) อังกฤษ 
14

เนเธอร์แลนด์

(Natherlands)

ดัตฃ์ 34

อาหรับเอมิเรสต์

(United Arub Emirates)

อารบิก, อังกฤษ
15

บังกลาเทศ

(Bangladesh)

เบงกาลิ, อังกฤษ 35

อิตาลี

(Italy) 

อิตาเลียน
16

บรูไน

(Brunei)

มาเลเซีย, อังกฤษ 36

อินเดีย

(India)

ฮินดู, อังกฤษ
17

เบลเยี่ยม

(Belgium)

ฝรั่งเศส, ดัตฃ์ 37

อินโดนีเซีย

(Indonesia)

บาฮาซา, อินโดนีเซียน
18

ปากีสถาน

(Pakistan)

เออร์ดู 38

อิสราเอล

(Israel)

ฮิบรู, อารบิก
19

ฝรั่งเศส

(France)

ฝรั่งเศส  39

อียิปต์

(Egypt)

อารบิก, อังกฤษ
20

ฟิลิปปินส์

(Philippines)

ฟิลิปปินโน (ตากาลอก) 40

แอฟริกาใต้

(South Africa)

แอฟริกา, อังกฤษ
41

ฮ่องกง

(Hong Kong)

กวางตุ้ง, อังกฤษ
ติดต่อเรา


 
  
view